Bibelsamtal

Samtal utifrån Bibelns texter.

Vi träffas i Rydebäcks församlingshem varannan vecka (jämn) på onsdagar klockan 14.00. 

Johannes Dencker

Johannes Dencker

Kvistofta församling

Komminister