Samtal med prästen

Under vigselsamtalet samtalar prästen om meningen och symboliken med vigseln. Samtidigt får ni möjlighet att ställa alla de frågor som finns inför bröllopet.

När vigsel är bokad, kommer tjänstgörande präst att ta kontakt senast två veckor före gudstjänsten för ett vigselsamtal. Samtalet kan ske hemma eller i kyrkan. Träffas man i kyrkan så kan också en övning ske inför bröllopet. Övningen kan också läggas separat om det är andra medverkande i vigseln, till exempel tärna och marskalk, som vill se kyrkan och öva. 

Vigseln utformas i dialog mellan de medverkande: präst, musiker och brudpar och grunden är Svenska kyrkans vigselordning. 

Vid vigselsamtalet går man igenom ordningen för vigselgudstjänsten och pratar om de valmöjligheter som finns när det gäller texter, psalmer och utformning. I samtalet kan man också prata om symbolhandlingar, dikter och sånger som kan användas för att förstärka vigselns budskap.

Vid vigselsamtalet bestäms också de psalmer som ska sjungas gemensamt under vigseln.

Vigselsamtalet är samtidigt ett tillfälle att prata om äktenskapets djupare mening till exempel tankar om framtiden, drömmar och förhoppningar, liksom att få en möjlighet att berätta sin historia för prästen, så att vigseltalet i kyrkan kan få ett personligt tilltal.