Foto: Oleg Golovnev /Shutterstock

Samtal

När som helst i livet kan man behöva prata med någon.

Vid behov, ta kontakt med någon av vår församlings präster eller diakoner. Vi har tystnadsplikt. För samtal med präst som har själavårdande karaktär gäller absolut tystnadsplikt.

 För svåra nätter, finns Jourhavande präst, varje natt mellan kl. 21-06. Ring 112 och be att få tala med Jourhavande präst!