Rydebäcks kyrka

Kyrkan är sammanbyggd med församlingshemmet som är ritat av arkitekt Tomas
Frigyesi och byggt 1980. Att det är en kyrka syns på den krona, krönt av ett kors,
som rests på kyrkopelarens högsta topp. Det syns också på de tre kyrkklockorna som kallar till gudstjänst. De hänger på yttre fasadens östsida och är gjutna av Olssons klockgjuteri i Ystad.

När du besöker Rydebäcks kyrka befinner du dig i ett av Lunds stifts yngre kyrkorum. Det invigdes den 7 maj 1995 av stiftets dåvarande biskop K G Hammar. Enligt den urgamla ritualen lyfte biskopen tre gånger sin stav och bultade på porten till den nya kyrkan.

Rydebäcks kyrka ritades av arktitekt Bertil Mernsten i nära samarbete med pastoratskyrkorådets byggnadskommitté under det fleråriga planeringsarbetet som föregick kyrkofullmäktiges formella byggnadsbeslut i mars 1994.