Rydebäck gospel

Rydebäck Gospel är en gospelkör i Rydebäcks kyrka som tillhör Kvistofta församling, söder om Helsingborg i Skåne.

Kören startade 1995 och på första övningen var det bara en körledare och en sopran närvarande. Runt milleniumskiftet hade antalet kördeltagare ökat till ca 35 och nu är antalet uppe i 60 deltagare jämnt fördelat i tre stämmor. Några av de som var med och startade kören är fortfarande medlemmar än idag. 

Kören har ett stort spann i ålder som för närvarande sträcker sig mellan 20 och 65 år. Våra erfarenheter är mycket blandade, både musikaliskt och kyrkligt. Några har sjungit gospel sedan sjuttiotalet medan andra är nybörjare och de flesta samfund finns representerade i kören. Gemensamt är att vi tycker om att sjunga och trivs tillsammans.

Vi övar på torsdagskvällar och deltar i några av församlingens gudstjänster varje månad. Vi har även jul- respektive vårkonserter varje år med fullt komp. Varje år har vi kördagar, körhelger samt uppsjungningar på andra platser än kyrkor. Vi åker även på längre körresor emellanåt, som Österrike och Washington. 

Kören genomsyras av en positiv sångglädje, en varm och god gemenskap och en vilja att dela med sig av gospelns budskap om en glädjefylld framtid trots sorger och saknad.

Anna-Märta Hedström

Anna-Märta Hedström

Kvistofta församling

Körledare