Präster och diakoner

Har du frågor inför ditt dop eller din vigsel? Behöver du någon att prata med? Här hittar du kontaktuppgifter till våra präster och diakoner.

Kyrkoherde

Torvild  Evensson

Torvild Evensson

Kvistofta församling

Kyrkoherde

Präster

Diakoner

Diakoniassistent