Präster och diakoner

Har du frågor inför ditt dop eller din vigsel? Behöver du någon att prata med? Här hittar du kontaktuppgifter till våra präster och diakoner.

Tf. kyrkoherde

Per Hjelmgren

Per Hjelmgren

Kvistofta församling

Tf kyrkoherde

Präster

    Diakoner

      Diakoniassistent