Foto: Louise Hedberg/Ikon

Ordning för dopgudstjänst

Ordningen för dopgudstjänst är likadan för hela Svenska kyrkan, oavsett var man döps. Det kan ändå finnas en del lokala traditioner som gör att dopgudstjänster utformas lite olika i praktiken.

I vår församling följer vi Svenska kyrkans ordning och är samtidigt måna om att göra dopgudstjänsten personlig för varje dopfamilj. Vi har också några texter med som inte förekommer i alla andra församlingar.
Vi vill gärna att föräldrar, faddrar, syskon och andra medverkar med olika uppgifter. 

Det finns alltid möjlighet att i samband med dopsamtalet välja vilka psalmer som ska sjungas och genom att kontakta våra musiker kan man även diskutera övrigt musikval om man vill.

Dopgudstjänst - dop av barn

* = Vi står upp

Klockringning 

* Procession

Dopföljet (oftast föräldrar, faddrar och syskon) går gemensamt in i kyrkan till musik. Alla övriga står upp när de kommer in. 

Samlingsord

Präst I Faderns och Sonens och den heliga Andens namn.

psalm

inledningsord

Präst Vi döps till gemenskap med Jesus Kristus, med alla som genom tiderna och över hela jorden vill följa honom i liv och död, med hopp om uppståndelse. I dopet görs inte skillnad på människor. Ingen är störst eller minst, först eller sist. Alla är ett i Jesus Kristus.

Tackbön

Präst Vilket namn har ni gett ert barn?

Föräldrar Namn

Präst, förälder eller fadder ber: 
Gud, vi är här i förundran och tacksamhet över livet. Tack för Namn. Tack för det liv vi får dela med varandra. Tack för gåvan du ger och förtroendet du visar oss. Ge oss ömhet, fasthet och lugn. Hjälp oss att ge din kärlek vidare till namn/henne/honom/de barn som vi fått ansvar för. I Jesu namn. Amen.

Bibelläsning

Förälder, fadder eller annan läser
Folk kom till Jesus med barn för att han skulle röra vid dem. Men lärjungarna visade bort dem.  När Jesus såg det blev han förargad och sade: "Låt barnen komma hit till mig och hindra dem inte: Guds rike tillhör sådana som de. Sannerligen, den som inte tar emot Guds rike som ett barn kommer aldrig dit in." Och han tog dem i famnen, lade händerna på dem och välsignade dem. (Mark. 10:13-16)

Befrielsebön 

Föräldrar och faddrar lägger en hand på barnets huvud medan vi ber:

Präst Gud, du som ensam räddar från allt ont, befria Namn från mörkrets makt, skriv hennes/hans namn i Livets bok och bevara henne/honom i ditt ljus nu och alltid.

Tag emot korsets tecken på din panna, på din mun och på ditt hjärta. Jesus Kristus, den korsfäste och uppståndne, kallar dig att vara hans lärjunge. Amen.

Bibelläsning

"Åt mig har getts all makt i himlen och på jorden. Gå därför ut och gör alla folk till lärjungar: Döp dem i Faderns och Sonens och den heliga Andens namn och lär dem att hålla alla de bud som jag har gett er." Och jag är med er alla dagar till tidens slut. (Matt. 28:18-20)

Doptal

Psalm

Dopbön

Förälder/fadder/syskon/alla barn häller vatten i dopfunten

Präst Gud, du som i Kristus har förenat oss med dig, med varandra och med hela din skapelse. Tack för att du i dopet ger oss del i din Sons liv, död och uppståndelse. Tack för att du gör detta vatten till en nådens källa. I Jesu Kristi namn. Amen.

*Trosbekännelsen

– vi står upp och läser med tillsammans

Alla Vi tror på Gud Fader allsmäktig, himmelens och jordens skapare. Vi tror ock på Jesus Kristus, hans enfödde Son, vår Herre, vilken är avlad av den helige Ande, född av jungfrun Maria, pinad under Pontius Pilatus, korsfäst, död och begraven, nederstigen till dödsriket, på tredje dagen uppstånden igen ifrån de döda, uppstigen till himmelen, sittande på allsmäktig Gud Faders högra sida
därifrån igenkommande till att döma levande och döda.

Vi tror ock på den helige Ande, en helig allmännelig kyrka, de heligas samfund, syndernas förlåtelse, de dödas uppståndelse och ett evigt liv.

Präst Vill ni att ert barn ska döpas till denna tro och vara en del av Kristi kyrka?

Föräldrar Ja

*Dophandlingen

– vi står upp!

Präst Namn, jag döper dig i Faderns, och Sonens och den heliga Andens namn.

Livets Gud, uppfyll Namn med din heliga Ande och hjälp henne/honom att dag för dag leva i sitt dop.

Välkomnande

Jesus säger: "Den som i mitt namn tar emot ett sådant barn tar emot mig." Namn, vi välkomnar dig/er i Kristi kyrka och tar emot dig/er med kärlek och förväntan.

Dopljuset överlämnas

Ljuset är en påminnelse om Jesus som säger: ”Jag är världens ljus. Den som följer mig ska inte vandra i mörker utan ha livets ljus.”

Förbön

L Gud, till dig kommer vi med det dyrbaraste vi har. Du som låtit oss få ta emot livets under,

Alla        välsigna och bevara Namn.

L Låt henne få känna att du finns nära i glädjen, skrattet och leken men också i sorgen, gråten och ensamheten.

Alla Kom med din kärlek till Namn.

L  Ge henne mod att söka sin livsväg och kraft att gå den. Led och lys när vägen känns mörk.

Alla Kom med ditt ljus till Namn

L Hjälp oss att låta henne få växa upp i trygghet och närhet, i frihet och gemenskap.

Alla Kom med din heliga Ande till oss alla.

L  Låt oss tillsammans med Namn få upptäcka allt mer av ditt rikes hemligheter. I Jesu namn.

Alla Amen.

eller

L Gud, skapare av himmel och jord, du ger liv och Ande. Vi ber till dig för Namn som du tagit emot i dopet. Bevara honom/henne med din Ande från att gå vilse i en farlig värld. Låt henne/honom få upptäcka allt mer av dig. Skydda henne/honom i liv, död och evighet. Hjälp oss att i glädje och förtröstan ge henne/honom trygghet och närhet. I Jesus namn. Amen.

eller

L Livets Gud, vi samlar alla våra goda tankar, allt vi önskar för Namn, och ber: Låt henne/honom leva i tro och växa upp i trygghet och gemenskap. Ge henne/honom hopp och mod när livet är svårt, omsluten av församlingens förböner. Visa henne/honom att hon/han är älskad och att du bär henne/honom genom livet. Ge henne/honom kraften att stå upp för andra och nåden att känna sig buren. I Jesus namn. Amen.

eller

Gud, vi ber för Namn som nu har blivit döpt. Var henne/honom nära. Hjälp henne/honom att hämta kraft i kyrkans gemenskap. Vi ber för föräldrar, syskon, faddrar, släkt och vänner. Fyll dem med kärlek så att de kan ge henne/honom/dem omsorg och trygghet. Låt oss alla tillsammans leva i vårt dop och växa i tro, hopp och kärlek. I Jesus namn. Amen.

Herrens bön

Alla Vår Fader, du som är i himlen. Låt  ditt namn bli helgat. Låt ditt rike komma.
Låt din vilja ske på jorden så som i himlen. Ge oss i dag det bröd vi behöver. Och förlåt oss våra skulder, liksom vi har förlåtit dem som står i skuld till oss. Och utsätt oss inte för prövning, utan rädda oss från det onda. Ditt är riket, din är makten och äran, i evighet. Amen.

Psalm       

Välsignelsen

Präst Herren välsignar er och beskyddar er. Herren låter sitt ansikte lysa mot er och visar er nåd. Herren vänder sitt ansikte till er och ger er sin fred. I Faderns och Sonens och den heliga Andens namn.

Alla Amen

* Processionen går ut