Nya dataskyddsförordningen

Den 25 maj trädde en ny lag i kraft i Sverige och i hela EU, den så kallade Dataskyddsförordningen eller GDPR.

Syftet med lagen är att reglera hur företag och organisationer handhar personuppgifter om enskilda, men också att öka enskildas rätt att veta vad som finns registrerat om dem. En grundtanke i lagen är att inga onödiga uppgifter får finnas registrerade, och vidare att det måste finnas uttrycklig laglig grund för det som är registrerat om en person. Information av typen ”bra att ha” får till exempel inte finnas registrerad.

Svenska kyrkan och därmed också Kvistofta församling har medlemsregister men också andra personuppgifter för personer som till exempel är aktiva i våra verksamheter, personer som vigs, konfirmeras eller döps eller personuppgifter till anhöriga till medlemmar vi begraver.

Under våren 2018 har Kvistofta församling, liksom många andra företag och organisationer, hållit på och anpassat våra system och rutiner för att kunna följa GDPR.