Musik vid dop

Med musikens hjälp kan man sätta en personlig prägel på dopgudstjänsten. Våra kyrkomusiker hjälper gärna till med valet av musik vid utformningen av gudstjänsten! 

I dopgudstjänsten ingår att vi sjunger tre psalmer tillsammans. Dessa väljer dopfamiljen - eller den som döps om du är ung eller vuxen - tillsammans med prästen vid dopsamtalet. 

Musik inleder och avslutar gudstjänsten. Vi går in i kyrkan i procession och ut på samma sätt till musik. Det går alltid bra att boka ett samtal med våra kyrkomusiker om önskemål kring musiken.

Det finns också möjlighet att berika dopgudstjänsten med både solosång och instrumentalmusik. Det kan dock medföra extra kostnader.

I vårt pastorat undviker vi helst CD-musik. Vi försöker att i stunden forma en levande gudstjänst där vi är lyhörda för stämningen i kyrkan samt egna funderingar och önskemål.