Musik vid begravningsgudstjänsten

Med musikens hjälp kan man sätta en personlig prägel på begravningsgudstjänsten.

I vår församling försöker vi att i stunden forma en levande gudstjänst där vi är lyhörda för stämningen i kyrkolokalen samt dina egna funderingar och önskemål. Våra kyrkomusiker hjälper gärna till med valet av musik och utformningen av gudstjänsten.

Orgelmusik inleder och avslutar vanligtvis gudstjänsten. Du kan lyssna till förslag på olika orgelstycken genom att följa länken:

www.begravningar.se/musik

Det finns också möjlighet att ytterligare berika gudstjänsten med både solosånger och instrumentalmusik. Detta kan dock medföra extra kostnader.

Psalmerna som sjungs vid en begravning vill ge uttryck för såväl sorgen och saknaden som tacksamhet och hopp. Psalmvalet sker i samtalet med prästen eller musikern.