Foto: Alex & Martin /Ikon

Mötesplatser

I Kvistofta församling finns många utrymmen och former där du får tillfälle att träffa, lära och utvecklas tillsammans med andra.