Foto: Alex & Martin /Ikon

Leva med sorgen

Inför döden är det naturligt att vi är osäker och rädd. När vi drabbas av sorg och död reagerar vi med både kropp och själ. Det finns inget rätt sätt att sörja - alla gör vi det på vårt eget vis och det ena är inte bättre eller sämre än något annat.

Vi behöver förstå och acceptera att vi hanterar vår sorg olika. Den kan visa sig i form av förtvivlan över det som aldrig blev sagt eller gjort, kanske vrede över att bli lämnad, eller lättnad över att sjukdom och lidande är över.

När begravningen är över finns det ofta en hel del praktiskt som behöver ordnas efter dödsfallet. Det kan vara till hjälp i sorgen att ha sådant att göra, men tomheten kan också vara stor. Ibland kan sorgen kännas alltför tung att bära på egen hand. Präster och diakoner är vana att möta människor i svåra situationer och de har tystnadsplikt. 

Det finns möjlighet till enskilt samtal med präst eller diakon. Ibland kan det kännas svårt att samtala i grupp och då kan detta vara ett alternativ till samtal, vilket kan vara ett bra sätt att låta någon annan hjälpa till att bära det tunga som man bär på.