Foto: Magnus Aronson /Ikon

Kyrkorådet

Kvistofta församlings kyrkoråd mandatperioden 2018-2021:

Ordförande:
Olle Wredström 

1:e vice ordförande:
Katarina Fridh

2:e vice ordförande:
Jan Nimmermark

Ledamöter:
Stefan Bertryd
Anna-Kerstin Nilsson
Ivar Persson
Lennart Pettersson   
Marie Roos-Larsson 
Anna-Greta Svensson 
Ola Videke  

Ersättare:
Inger Andersson 
Filip Bengtsson  
Hans  Ingemansson 
Ulla Persson   
Gunnel Stuhr Olsson
Hans Åke Åkesson