Foto: Alex & Martin /Ikon

Kyrkogrupper

I vår församling har vi team som är med och tar ansvar för arbetet med verksamheten i våra kyrkor och gudstjänstlivet där. De kallas för kyrkogrupper.

Tillsammans med prästerna arbetar vi för kyrkor med liv utifrån de lokala förutsättningarna. Härifrån rekryteras våra kyrkvärdar till gudstjänster. 
Kyrkogrupperna träffas 4-5 gånger per termin.
Varmt välkommen att komma med, du också!

För mer information om kyrkogrupperna, kontakta ledarna i respektive grupp:

Bårslöv: Marie Roos-Larsson, 042-22 93 72

Fjärestad: Marie Leijonhufvud, 0708-43 34 82

Glumslöv: Jan Nimmermark, 0735-14 44 99

Kvistofta: Hans Fridh, 0708-80 20 08

Rydebäck: Katarina Frid, 042-22 32 42