Foto: Eva Axbarr

Kvistofta kyrka

Kvistofta kyrka uppfördes på 1200-talet i romansk stil med sandsten som byggnadsmaterial. Vid slutet av medeltiden tillkom kyrktornet. Då byggdes även vapenhuset och valven slogs. År 1779 byggdes kyrkan ut med korsarmar i norr och söder. Då lades även kyrkans tegelgolv.

I vapenhuset syns rester av kalkmålningar, föreställande Lyckans hjul, ett vanligt medeltida motiv, samt Kain & Abel, som ligger blödande.

Altartavlan föreställer Kristi förklaring och är en kopia av Rafaels målning, vars original hänger på Vatikanmuséet i Rom. Dopfunten är gjord av alabaster och var egentligen tänkt som blomurna, men flöt iland i Rydebäck då skeppet den färdades med förliste i Öresund. I kyrkan finns också flera minnestavlor över tidigare kyrkoherdar i Kvistofta församling.

Adress: Ryavägen 200, 253 41 Vallåkra