Gudstjänst

Se alla helgens gudstjänster och mässor i kalendern.

Församlingen firar gudstjänst för att påminnas om att Gud är närvarande i våra
liv och älskar oss för dem vi är varje dag. Vi påminns om att befrielsen och förlåtelsen gäller varje dag eftersom våra misstag är nya varje dag. Vi lever i trons
gemenskap med varandra. Gud kommer oss till mötes i bröd och vin för att vi
ska sändas ut i världen!


Barnen har en central plats i gudstjänstlivet genom att de i en del av gudstjänsterna i gudstjänstplanen ges möjlighet ha en uppgift genom sång, kyrkvärdsuppgifter och/eller vaktmästaruppgifter.

Middagsbön

Enkel gudstjänst varje onsdag i Kvistofta kyrka.

Gudstjänst med små och stora

Olika barn- och ungdomsgrupper medverkar.

Musikgudstjänst 

Musiker, körer och solister står i centrum. Utöver sång och musik i gudstjänsterna ges uppskattade konserter med jämna mellanrum. I dessa medverkar såväl lokala som utifrån kommande sångare, musiker och körer. 

Morgonmässa

Varje torsdagsmorgon är det morgonmässa i Rydebäcks kyrka. 

 Himlaliv

"Himlaliv" är inspirerat av ett koncept från England som heter "Messy church", där allt ryms i kyrkan. Allt från skapande, lek, meditation, bön, sång, mat och mycket mer!