Gravskötsel

Det är många som vill vårda minnet av sina anhöriga. Om man inte hinner, kan eller orkar ta hand om graven själv – låt oss hjälpa till.

Ring eller maila för information och beställning av gravskötsel.

Församlingsexpedition

Bokning av dop, vigsel, begravning eller lokal:

telefon: 042-37 33 00, öppet mån-fre 10.00-12.00
e-post: kvistofta.forsamling@svenskakyrkan.se

Att vårda våra gravar

Att ha en grav att besöka och vårda betyder mycket. Ett besök på kyrkogården blir till en personlig stilla stund. Det är viktigt att inte uppleva vården av graven som en börda. För dig som av olika skäl inte själv kan ta ansvar för skötseln erbjuder vi olika möjligheter där vi tar hand om vård och utsmyckning enligt dina önskemål.

Gravskötselavgifter:

Namnskylt Lövet 6.000 kr

Pris urngrav och kistgrav per år baserat på yta:

3,1 kvm  1.100 kr

3,2-6,2 kvm  1.550 kr

 6,3-9,3 kvm  1.800 kr

 9,4-12,5 kvm  2.000 kr

12,6-15,6 kvm  2.250 kr

15,7-18,7 kvm  2.500 kr

18,8-25 kvm  2.600 kr

Blomstersmyckning per år 750 kr (Påsklilja, perlargon, ljung och granrisdekoratin)

Granrisdekoration per år 250 kr

Gravrättsförlängning per år 60 kr

Specialuppdrag som vaktmästare utför 475 kr/timme

Typer av gravskötselavtal
Ettårsavtal (förskott)
Avräkningsavtal, där vi garanterar 60% av de år man önskar eller så länge kapitalet räcker. 
Dock högst i 25 år.
Exempel 1300 x 25 år= 32 500 kr inbetalas. 
Församlingen garanterar så länge inbetalt kapital räcker. Dock minst i 15 år.