Foto: Eva Axbarr

Glumslövs församlingshem

Adress: Ålabodsvägen 12, 261 62 Glumslöv