Församlingsinstruktion

I församlingsinstruktionen står det hur församlingen tänker arbeta framöver. Det är ett grundläggande måldokument som berättar vad Kvistofta församling är och vill vara.