Foto: Eva Axbarr

Fjärestad kyrka

Den nuvarande kyrkan byggdes på i mitten på 1800-talet utanpå den medeltida kyrkan, som sedan revs sten för sten och bars ut. Som ett resultat kan man se reliefen av ett lejon längst upp i kyrkans nordöstra yttermur som återfanns så sent som 1999. Den nuvarande kyrkan invigdes 1863 och har ca 180 sittplatser.

Kyrkans största prydnad är ett altarskåp (triptyk) med bilder från Jesu liv och samtliga lärjungar, målat av Erik Abrahamson från 1946. 

Stora delar av interiören är skänkt av församlingsborna.

Adress: Fjärestadsvägen 290 , 253 42 Vallåkra