Dopfest

Om ni behöver en rymlig lokal för dopfest, går våra församlingshem och församlingsgårdar i Bårslöv, Glumslöv, Kvistofta och Rydebäck bra att hyra.

Vill du veta mer om lokalerna och kanske komma och titta på dem innan du 
bestämmer dig är du välkommen att kontakta församlingshemsvaktmästaren i 
respektive församlingshem. Du hittar deras kontaktuppgifter längre ner på sidan.

Bokning av lokalerna sker via församlingsexpeditionen:

Församlingsexpedition

Bokning av dop, vigsel, begravning eller lokal:

telefon: 042-37 33 00, öppet mån-fre 10.00-12.00
e-post: kvistofta.forsamling@svenskakyrkan.se

Uthyrningsreglemente för Kvistofta församling vid dopeftersits

 • Samtliga församlingshus eller församlingsgårdar är tillgängliga för uthyrning såvida det inte kolliderar med redan inbokade aktiviteter.
 • Uthyrningen gäller samlingslokal samt tillgång till kök med tillhörande köksredskap och porslin.
 • Kostnad för uthyrning vid dopeftersits är 500 kronor och betalningen ska vara oss tillhanda innan nyckel lämnas ut!
 • Nyckel och larmkod kvitteras ut hos respektive församlingshemsvaktmästare efter överrenskommelse. 

Allmänt:

 • Lokalerna vi hyr ut är lokaler som har kyrklig prägel och används även till kyrkliga handlingar, vilket skall beaktas i varje enskilt fall.
  Servering av öl och vin är tillåten, men ej starksprit.
  Inga undantag från gällande hyresreglemente!
  Utkvitterad nyckel och kod får ej lånas ut.
  Vaktmästare ingår ej.