Foto: Kristin Lidell /Ikon

Diakoni - omsorg om medmänniskan

Diakoni handlar om att se sin medmänniska, inte minst då livet känns svårt, något som vi alla kan känna i perioder i livet vare sig vi är unga, mitt i livet eller äldre.

Diakoni är ett grekiskt ord och betyder tjänst och tjänande. Med enklare ord kan man uttrycka det som att man vill finnas till för en annan männsika, som behöver stöd och omsorg. Det är den andres behov som står i centrum. Vår förebild är Jesus. Han behandlade de människor han möte med respekt och kärlek. Det är det vi kallar för ett diakonalt förhållningssätt.

I Kvistofta församling är vårt mål att det diakonala förhållningssättet - omsorgen om den andre - löper som en röd tråd igenom alla våra gudstjänster och verksamheter.

Vi som arbetar med de diakonala verksamheterna inom Kvistofta församling är: