Byggnader & kyrkogårdar

Om du har frågor om gravskötsel ring:

Kyrkogårdsförvaltning

telefon: 0721-82 55 07
e-post: kvistofta.forsamling@svenskakyrkan.se