Borgvalla

Gillar du dricka kaffe, prata och sjunga? Bli vår nästa Borgvallavolontär!

Uppdrag: En tisdag i månaden hjälper du till att samla de boende som vill delta i den tisdagens aktivitet (gudstjänst eller trivseltisdag) samt hjälper dem tillbaka till sina avdelningar. Som gudstjänstvolontär ställer du iordning gudstjänstbordet och hjälper de boende att hitta rätt psalm och ,om du vill, hjälpa till att dela ut nattvard när det är mässa. En trivselvolontär bakar eller köper kaka till kaffet, dukar fram och av, serverar och hjälper till under kaffet och andakten.