Foto: Jim Elfström /Ikon

Begravning

Begravningsgudstjänsten är en akt av kärlek och respekt vid livets slut. Den kan också vara en källa till kraft för de anhöriga.

När sorgen drabbar

Vi  som arbetar i Svenska kyrkan i Kvistofta församling vill finnas som ett stöd och som en hjälp när människor drabbas av sorg. Löftet om uppståndelsen och det eviga livet genomlyser den kristna tron. Genom ett nära samarbete mellan begravningsbyrå, präst, musiker och vaktmästare formar vi tillsammans begravningsgudstjänsten. I begravningsgudstjänsten får vi minnas och tacka för en människas liv på jorden, vi får uttrycka vår sorg och saknad och vi får hoppas på Guds löfte om ett evigt liv.

Vi vill med innehållet på dessa sidor hjälpa dig i förberedelserna inför 
begravningsgudstjänsten och ge svar på några av de praktiska frågor som kan finnas. Begravning i Svenska kyrkan är gratis för medlemmar och innefattar såväl präst, musiker, vaktmästare och kyrkolokal.

Församlingsexpedition

Bokning av dop, vigsel, begravning eller lokal:

telefon: 042-37 33 00, öppet mån-fre 10.00-12.00
e-post: kvistofta.forsamling@svenskakyrkan.se

"Begravningar i coronatider" är inte publicerad