Bårtäcke

Ett bårtäcke är en vacker textil som läggs på kistan under begravningsakten.

I Kvistofta församling finns tre vackra bårtäcken som man har möjlighet att låna vid begravningen. Om du valt att ha en kistdekoration så placeras den framför kistan (som på bilden) eller vid sidan av kistan.

För anhöriga och vänner som önskar gå fram till kistan för ett sista farväl så finns det plats på bårtäcket att lägga en blomma. 

 Kontakta församlingsexpeditionen för mer information.

Församlingsexpedition

Bokning av dop, vigsel, begravning eller lokal:

telefon: 042-37 33 00, öppet mån-fre 10.00-12.00
e-post: kvistofta.forsamling@svenskakyrkan.se

Nedan ser du våra tre olika bårtäcken.