Barn & ungdom

”Låt bar­nen kom­ma hit till mig och hind­ra dem in­te. Guds ri­ke tillhör såda­na som de. San­ner­li­gen, den som in­te tar emot Guds ri­ke som ett barn, han kom­mer ald­rig dit in.” Luk 18:16-17