@mosphere 9-11 år

Verksamhet för dig i trean, fyran och femman.

Anmälningar till verksamhetsåret 21/22 öppnar under v. 32

@mosphere  är en fritidsaktivitet för dig i åk 3-5 där vi hittar på roliga saker tillsammans. @mosphere anordnas i projektform med olika teman varje år.

Vi startar alltid med drop in-fika. 
Vi avslutar varje träff med en andakt.

@mosphere Rydebäck: 6- 8 träffar på höstterminen. Torsdagar kl 14 (eller så fort skolan har slutat)-16.00
HT 21 14 oktober- 9 december
Anmäl dig här!

@mosphere Glumslöv: 6-8  träffar på vårterminen. Torsdagar kl 14 (eller så fort skolan har slutat)-16.00 
VT 22 mer info kommer

@moshere Bårslöv (vi samarbetar med kören Vågen):  6-8 träffar på vårterminen. Torsdagar kl 14.15 (eller så fort skolan har slutat) -16.00
VT 22 mer info kommer.

 
 

 

Hanna Florin

Hanna Florin

Kvistofta församling

Församlingspedagog - barn och familj