Fem gånger fem -kyrkskola

Under sitt femte år blir alla döpta barn inbjudna till FEM gånger FEM, en kyrkskola med fem träffar.

Alla barn som döpts och bor i vår församling blir uppvaktade i samband med den första till fjärde dopdagen. I samband med de fyra första dopdagarna får barnet en personlig dophälsning från församlingen, tillsammans med några små gåvor som är tänkta att vara en hjälp på vägen.

Under sitt femte år blir alla barn inbjudna till FEM gånger FEM – Kyrksskolan.
Med barnen vill vi fundera kring:

- Varför finns det ett hus som heter kyrka?
- Vem är prästen?
- Hur går ett dop till?
- Vilka är en femårings livsfrågor?

Vi vill också ge barnen kännedom om bibelns berättelser.
Vid varje träff arbetar vi kring ett tema med berättelser, färg, form, sång och rörelse. 

Ett lätt mellanmål serveras under eftermiddagen.
Vi firar en avslutande gudstjänst med små och stora där bok och diplom delas ut till deltagarna.

Rydebäck måndagar 30 augusti - 27 september14.00- 16.30
Avslutningsgudstjänst i Rydebäcks kyrka 3 oktober kl. 17.00
Gruppen är full.

Bårslöv torsdagar 9 september - 7 oktober 14.00- 16.30
Gudstjänst i Bårslövs kyrka 10  oktober kl. 14.00
Finns några platser kvar.

Start Glumslöv tisdagar 9 november - 7 december 14.00- 16.30
Avslutningsgudstjänst 12 december i Glumslövs kyrka kl.14.00
Gruppen är full.

Hanna Florin

Hanna Florin

Kvistofta församling

Församlingspedagog - barn och familj

Pia Korch

Pia Korch

Kvistofta församling

Rydebäck, Barnledare

Kerstin Månsson

Kerstin Månsson

Kvistofta församling

Glumslöv och Bårslöv, Barnledare