Vigsel

Vigselgudstjänsten ger en möjlighet att få ta sitt livs kanske viktigaste steg omgiven av andras böner och med Guds välsignelse.

Vigsel
Den kyrkliga vigseln har en dubbel funktion. Dels är den en juridiskt giltig handling, dels en kyrklig gudstjänst med böner, bibelläsning, psalmer och Guds välsignelse över brudparet.

Vigselsamtal
I god tid innan vigseln ska äga rum kontaktar prästen brudparet och man har ett vigselsamtal. Detta samtal handlar både om vigselgudstjänstens innehåll och utformning.
Själva ordningen för vigsel regleras av Den svenska kyrkohandboken, men psalmer, musikstycken böner och vissa andra moment i vigseln kan variera och väljs i samråd med prästen.

För den som är kyrkotillhörig är vigselgudstjänst i Svenska kyrkans församlingskyrkor kostnadsfri.  

Hindersprövning
Före vigseln måste hinderprövning ha ägt rum. Man ansöker om hindersprövning hos Lokala skattemyndigheten och får sedan ett intyg som är giltigt i fyra månader. Intyget skall lämnas till vigselförrättaren.

Ring Skatteverket och beställ hindersprövning.
Telefon 0771-567 567
Eller ladda blanketten ner från Skatteverkets hemsida https://www.skatteverket.se/privat/sjalvservice/blanketterbroschyrer

Boka
Bokning av vigsel, kyrklig välsignelse över borgerligt ingånget äktenskap,
eller lån av någon av församlingens brudkronor.
Kontakta församlingsexpeditionen telefon 0227-155 00

Vigsel i kyrkan kan vara mycket enkelt med bara två vittnen eller en stor fest mer många gäster och allt däremellan. Läs mer om  vigsel i Svenska kyrkan:
https://www.svenskakyrkan.se/vigsel

Klicka på länken och läs om våra kyrkor.
Här är våra kyrkor

Församlingsexpeditionen

Telefon & e-post
0227-155 00
kungsor.forsamling@svenskakyrkan.se

Öppettider
Måndag kl.10-12 
Tisdag kl. 10-12, 13-15
Onsdag STÄNGT
Torsdag kl. 10-12
Fredag kl.10-12

Besöksadress
Hamngatan 15, Kungsör