Foto: Magnus Aronsson/IKON

Ung och HBTQI

Unga har rätt att känna sig trygga, sedda och respekterade oavsett könsidentitet, könsuttryck eller sexuell läggning.

Unga har rätt att känna sig trygga, sedda och respekterade oavsett könsidentitet, könsuttryck eller sexuell läggning.
För unga hbtqi-personer är det inte alltid så. Risken för att utsättas för kränkningar, våld eller hot om våld är stor. Det är också vanligt att bli osynliggjord.

Tillsammans med Svenska Kyrkans Unga i Västerås distrikt arbetar vi för att skapa tryggare och mer inkluderande mötesplatser för unga.

Klicka för mer information