Foto: Cecilia Molin

Pilgrimsvandring

Friskvård för kropp och själ.

Vad är det som lockar med pilgrimsvandring?

Foto: Cecilia Molin

Vi börjar idag pilgrimsvandra av olika skäl, det kan vara av nyfikenhet eller det kan bara vara skönt att komma ut tillsammans med andra. Kanske vill man förändra något eller fördjupa något i sitt liv. Vi traskar konkret med våra fötter och har naturen omkring oss, eventuellt sker det något inom oss också. Vandringen kan vara ett redskap och en hjälp vid en inre resa.

Pilgrim hösten 2023

Åsen och veckomässa
Följande datum under hösten: 5 oktober och 2 november
Vi startar vid Kungs Karls kyrka klockan 17.00.
Går en kortare pilgrimsvandring på åsen och avslutar vid kyrkan med enkelt fika. Delar av vandringen sker i tystnad. Möjlighet att delta i veckomässan klockan 18.30.

Foto: Cecilia Molin

18 november endagsvandring, tid och plats kommer.

Har du frågor omkring pilgrimsvandring tag kontakt med ansvariga i församlingen, se nedan.

Läs mer om pilgrimsvandring i Västerås stift
Pilgrimsvandring i Västerås stift