Foto: Cecilia Molin

Pilgrimsvandring

Friskvård för kropp och själ.

Vad är pilgrimsvandring?

Genom historien har människor pilgrimsvandrat mot ett heligt mål för att bearbeta saker i sitt liv. Fortfarande vandrar många människor längs kända eller okända pilgrimsleder runt om i världen till heliga platser där Santiago de Compostela är en av den mest kända och omtalade. Vid pilgrimsvandring är inte målet det viktigaste, utan vad som händer längs vägen, i det inre och det yttre.

Vad är det som lockar med pilgrimsvandring?

Vi börjar idag pilgrimsvandra av olika skäl, det kan vara av nyfikenhet eller det kan bara vara skönt att komma ut tillsammans med andra. Kanske vill man förändra något eller fördjupa något i sitt liv. Vi traskar konkret med våra fötter och har naturen omkring oss, eventuellt sker det något inom oss också. Vandringen kan vara ett redskap och en hjälp vid en inre resa.

Församlingens pilgrimsarbete UNDER VÅREN 2022

12 februari -10 km vandring runt Tjurlången utanför Arboga -Avslutad
Samling 9.45 vid Halvarsborgen.
Ingen organiserad samåkning pga covid. Tänk på mat och fika, varma kläder till pauserna och gärna dubbar/broddar/stavar.  
Anmälan till expeditionen senast kl 12, 11 februari
Ring 0227-15500 eller maila kungsor.forsamling@svenskakyrkan.se

10 mars - Gemensam vandring på Åsen
Samling 17.00 vid Kung Karls kyrka. Delar av vandringen sker i tystnad.
Avslutning vid Kung Karls kyrka med möjlighet att delta i veckomässan klockan 18.30.  Ingen anmälan.

19 mars - Fastevandring Kungs Barkarö kyrka
kl.11:00 Från Björskogs kyrka till Kungs Barkarö kyrka
Vandringen avslutas med mässa och sopplunch i Kungs Barkarö kyrka
Kostnad 50 kronor.
Anmälan till församlingsexpeditionen 
senast den 15/3 kl.15:00 Tfn 0227-155 00
eller mail: kungsor.forsamling@svenskakyrkan.se

2 april -17 km vandring på södra etappen av Kungsörsleden.
Samling klockan 09.45 vid Kungs Karls Kyrka.
Ta med lunch och fika samt kläder efter väder.
Vi ser gärna att du anmäler dig till församlingsexpeditionen 
senast den 1/4, senast kl.12:00 Tfn 0227-155 00
eller mail: kungsor.forsamling@svenskakyrkan.se
Men du är välkommen att gå med oss om du bestämmer dig efter det.

7 april -Gemensam vandring på Åsen
Samling 17.00 vid Kung Karls kyrka. Delar av vandringen sker i tystnad.
Avslutning vid Kung Karls kyrka med möjlighet att delta i veckomässan klockan 18.30. Ingen anmälan.

5 maj -Gemensam vandring på Åsen
Samling 17.00 vid Kung Karls kyrka. Delar av vandringen sker i tystnad.
Avslutning vid Kung Karls kyrka med möjlighet att delta i veckomässan klockan 18.30. Ingen anmälan.

26 maj - Gökotta vid labyrinten på Jägaråsen.
Samling klockan 8.00 vid Kungsuddens parkering.
Efter gudstjänsten kan den som vill gemensamt vandra ett varv på åsen ca 6 km. Ta med sittunderlag och eget fika. Ingen anmälan.

23 juli - Vandring till St Olovs källa
kl.10:00 Samlas vi vid Björskogs kyrka
När vi kommer fram har vi en andakt tillsammans.
Medtag eget fika och vatten i ryggsäcken.
Har du frågor kontakta expeditionen
Tfn 0227-155 00


Pilgrimsvandra i Östergötland med Kungsörs församling
Torsdag 11 augusti till söndag 14 augusti
Avresa från Kungsör 11/8 kl.8.30
Vandring dag 1 Ödeshög-Stocklycke 13 km. 
Vandring dag 2 Stocklycke-Rogslösa 13 km.
Vandring dag 3 Rogslösa-Vadstena 23 km.
Följebil kommer att finnas med för packning. Du bär det du behöver under dagen.

Hemresa efter högmässa i Vadstena 14 augusti.
Pris: 1000 kr då ingår resa, boende i flerbäddsrum på vandrarhem och madrass på golv i församlingshem en natt samt middag dag 1 till frukost dag 4. 
Du står själv för medhavd lunch dag 1, alla mellanmål samt lunch ute dag 4.

Anmälan senast 31 maj 2022. Begränsat antal platser.
Anmäl eventuell specialkost.
För anmälan och frågor se kontaktuppgifter nedan

20 augusti - Vandring till Torpa
Samling vid Kung Karls kyrka kl.10:00, avslutas med mässa i Torpa kyrka.
Sedan gemensam sopplunch. Kostnad 50 kronor.
Anmälan till församlingsexpeditionen 
senast den 16/8, senast kl.15:00 Tfn 0227-155 00
eller mail: kungsor.forsamling@svenskakyrkan.se

Har du frågor omkring pilgrimsvandring tag kontakt med ansvariga i församlingen, se nedan.

Läs mer om pilgrimsvandring i Västerås stift
Pilgrimsvandring i Västerås stift