Foto: Christoffer Pettersson

Inspelade andakter under våren 2021

Var med och titta och lyssna

Här kan du titta och lyssna på inspelade andakter från våra olika kyrkor.
Allt kan ses på youtube, klicka på länkarna.
Texterna till söndagarna hittar du här:Kyrkoårets bibeltexter

Andakt i Björskogs kyrka, Fjärde söndagen i påsktiden
TEMA: Vägen till livet
Textläsning från Johannesevangeliet kapitel 16, vers 16-22
Andakt på fjärde söndagen i påsktid i Björskogs kyrka

Andakt i Kungs Barkarö kyrka, Andra söndagen i påsktiden 2021
TEMA: Påskens vittnen
Textläsning från Johannesevangeliet kapitel 21, vers 1-14
Andakt på andra söndagen i påsktid i Kungs Barkarö kyrka

Andakt i Björskogs kyrka, Midfastosöndagen 2021
TEMA: Livets bröd
Testläsning från Johannesevangeliet kapitel 6, vers 1-15
Andakt Midfastosöndagen i Björskogs kyrka

Andakt i Torpa kyrka, Palmsöndagen 2021,
TEMA: Vägen till korset
Textläsning från Markusevangeliet kapitel 11, vers 1-11.
Andakt på palmsöndagen i Torpa kyrka

Välkommen att lyssna och se!