Foto: Camilla Ahlin

Gudstjänst

Gudstjänst är att umgås med Gud. I böner, i bibelläsning och i sakrament får vi möta Gud med vårt liv, vår glädje, vår sorg och våra frågor.

ATT FIRA GUDSTJÄNST
Kyrkans uppdrag är att fira gudstjänst, att tjäna medmänniskan och att vara en gemenskap där vi kan växa som människor och i tro. Det uppdraget är oerhört viktigt och med avgörande betydelse, både för enskilda människor, för samhällsgemenskapen och för folkhälsan. 

Kungsörs församling har fyra kyrkor, där det firas regelbundna gudstjänster.
Varje vecka firar vi Högmässa kl.11:00 i Kung Karls kyrka.

För att se våra gudstjänster, se kalendern här nedan

Högmässan med nattvard kompletteras av många andra typer av gudstjänster. Vissa gudstjänster präglas av stillhet och enkelhet. Andra innehåller mycket av glädje, liv och rörelse. I musikgudstjänster av olika slag ges möjligheten att njuta av musiken som bär budskapet.

Gudstjänstens skall ge regelbundenhet och gemenskap åt den kristna livshållningen. Visst kan man vara kristen på egen hand, men vi behöver möjligheter att i gemenskap med andra fördjupa oss och fylla på intryck. I gudstjänsten möter vi andra människors erfarenheter och vi öser ur de rika källor som kyrkan förvaltar.

Kyrkans dag för huvudgudstjänster är söndagen, eftersom Jesus Kristus uppstod på söndagen, Herrens dag.

Gudstjänsten är hela församlingens gåva och uppgift. Alla i församlingen är kallade att delta i gudstjänsten och komma med sina erfarenheter och livsfrågor till det gemensamma mötet med Gud.

Läs mer om Gudstjänster här:https://www.svenskakyrkan.se/gudstjanst