Om församlingen

Kungsbacka-Hanhals församling ligger centralt i expansiva Kungsbacka kommun. Här finns Kungsbacka kyrka som öppnar dörrarna mot torget, Sankta Gertruds kyrka mitt i ett bostadsområde och medeltida Hanhals kyrka på landsbygden. Vi har fyra kyrkogårdar och ett kapell.

Kungsbacka-Hanhals församling ligger centralt i expansiva Kungsbacka kommun och har cirka 14 000 invånare varav drygt 9 000 är medlemmar i Svenska kyrkan. Här finns Kungsbacka kyrka som öppnar dörrarna mot torget, Sankta Gertruds kyrka mitt i ett bostadsområde och medeltida Hanhals kyrka på landsbygden. Vi har fyra kyrkogårdar och ett kapell. Vi är ett 30-tal anställda varav tre enhetschefer, många ideella medarbetare och ett engagerat kyrkoråd.

En församling i utveckling som har modet och förmågan att ompröva rådande strukturer och verksamheter för att kunna möta människors andliga längtan och behov. Med vår vision ”Nära Gud – Nära livet” vill vi vara närvarande och trovärdiga i människors liv och vardag. Öppenhet utåt och fördjupning inåt. Vi har en stor gudstjänstfirande församling och en bredd inom traditioner och gudstjänstliv.

Som en del av Svenska kyrkan är Kungsbacka-Hanhals församlings uppgift ”att fira gudstjänst, bedriva undervisning samt utöva diakoni och mission. Syftet är att människor skall komma till tro på Kristus och leva i tro, en kristen gemenskap skapas och fördjupas, Guds rike utbredas och skapelsen återupprättas." Läs mer i Kyrkoordningen >>

Arbetsmiljö

Här kan du läsa om hur församlingen arbetar med arbetsmiljöfrågor.

Kungsbacka kyrka

Kungsbacka kyrka är en levande kyrka såväl vardag som helg. Mitt på Kungsbacka torg öppnar den portarna mot staden.

Hanhals kyrka

Hanhals kyrka

Välkommen till Hanhals kyrka, som är en pärla i Göteborgs stift. Kyrkan ligger fem kilometer söder om Kungsbacka stad och har en spännande historia. En av Hallands vackraste kyrkor. De äldsta delarna härrör från 1200-talet.

S:ta Gertruds kyrka

S:ta Gertruds kyrka i Kungsbacka vill vara en kyrka där olika människor möts. Närheten mellan kyrkorum, församlingssal och barnrum underlättar detta. På så vis har kyrkan för många blivit platsen där Gud kommer oss till mötes under veckans alla dagar och livets olika skeden.

Skogskapellet

Kungsbacka skogskapell

Skogskapellet, där de allra flesta begravningsceremonier äger rum, uppfördes på 1960-talet och är beläget på Skogskyrkogården.

Kyrkoråd, kyrkofullmäktige och kyrkogårdsutskott

Kyrkorådet är församlingens styrelse och utses av församlingens kyrkofullmäktige som tillsätts i direkta kyrkliga val.