Meny

Om församlingen

Kungsbacka-Hanhals församling ligger centralt i expansiva Kungsbacka kommun. Här finns Kungsbacka kyrka som öppnar dörrarna mot torget, Sankta Gertruds kyrka mitt i ett bostadsområde och medeltida Hanhals kyrka på landsbygden. Vi har fyra kyrkogårdar och ett kapell.

Kungsbacka-Hanhals församling ligger centralt i expansiva Kungsbacka kommun och har cirka 14 000 invånare varav drygt 9 000 är medlemmar i Svenska kyrkan. Här finns Kungsbacka kyrka som öppnar dörrarna mot torget, Sankta Gertruds kyrka mitt i ett bostadsområde och medeltida Hanhals kyrka på landsbygden. Vi har fyra kyrkogårdar och ett kapell. Vi är ett 30-tal anställda varav tre enhetschefer, många ideella medarbetare och ett engagerat kyrkoråd.

En församling i utveckling som har modet och förmågan att ompröva rådande strukturer och verksamheter för att kunna möta människors andliga längtan och behov. Med vår vision ”Nära Gud – Nära livet” vill vi vara närvarande och trovärdiga i människors liv och vardag. Öppenhet utåt och fördjupning inåt. Vi har en stor gudstjänstfirande församling och en bredd inom traditioner och gudstjänstliv.

Som en del av Svenska kyrkan är Kungsbacka-Hanhals församlings uppgift ”att fira gudstjänst, bedriva undervisning samt utöva diakoni och mission. Syftet är att människor skall komma till tro på Kristus och leva i tro, en kristen gemenskap skapas och fördjupas, Guds rike utbredas och skapelsen återupprättas." Läs mer i Kyrkoordningen >>