Meny

Dop

Välkommen till livet och kyrkans gemenskap! Barn, unga och vuxna är lika välkomna att döpas. Man behöver inte prestera något, tro på rätt sätt eller förstå allting. Tvärtom – dopet är en gåva som bara är att ta emot.

kontakta församlingsexpeditionen

Telefon: 0300-56 98 00
Expeditionstider: måndag-torsdag 10:00-11:30 och 13:00-15:00
Epost: kungsbacka-hanhals.forsamling@svenskakyrkan.se
Besöksadress: Församlingshemmet Skansen, Storgatan 1A, Kungsbacka
Postadress: Box 10218, 43423 Kungsbacka

Bra att tänka på när du ska boka dop

Ha personnummer redo.
Se till att ha några reservdatum tillgängliga eftersom kyrkan redan kan vara bokad. 
Faddrar? Är namnen klara, meddela det vid bokningen.
Vill du boka en lokal för dopkalas i samband med dopet? Tänk på att meddela hur många ni blir så att vi hittar rätt lokal. 
Dopklänning? Församlingen har dopklänningar till låns. Säg till om du är intresserad. 

Dopet ger ett sammanhang, en tillhörighet till familj, släkt och tradition. Den tradition som kyrkan upprätthållit i 2000 år. Det är också ett sätt att tacka Gud för livet. Dörren öppnas till en större gemenskap och visar att vi människor hör ihop, med varandra och med Gud. Som döpt är du aldrig ensam.

Du som förälder har säkert många frågor och funderingar om dopet och vad det faktiskt innebär att vara döpt. Många svar hittar du här på sidan. Du kan också ladda ned broschyren Dopet för mer detaljerad information. 

Vad förväntas av dig som förälder?

Kanske undrar du, som en hel del andra föräldrar, exakt vad som förväntas av dig. Tänk då på att dopet är en gåva från Gud till det lilla barnet – det hänger inte på din tro. När ett barn döps uttrycker du som förälder en vilja att barnet döps till den kristna tron och att barnet ska få vara en del av kyrkans gemenskap. Genom dopet blir barnet medlem i Svenska kyrkan.

Dopet är en helig handling, men vad betyder det?

Dopet är ett sakrament. Det betyder ”helig handling”. Vi kallar dopet för sakrament därför att Jesus sa till sina vänner att de skulle berätta om honom och döpa människor.

Den som döps får vatten öst över sitt huvud. Vattnet är livsviktigt för människan och det är också en symbol för livet och för att växa.

En av församlingens dopklänningar. Låna den gärna. Bild: Lisa Lindh

Alla får döpas

Kyrkan välkomnar alla att döpas. När det gäller barn, både små barn och ungdomar, är det vårdnadshavarna som bestämmer. Om ni är två vårdnadshavare behöver ni vara överens om att barnet ska döpas. Om barnet är tolv år eller äldre måste också barnet självt vilja bli döpt.

Om du tidigare är döpt i en annan kyrka, behöver du inte döpas igen för att bli medlem i Svenska kyrkan, så länge dopet skedde i Faderns, Sonens, och den Heliga Andens namn. 

Dopkalas i församlingshemmet

Dopfesten i kyrkan kan fortsätta med ett kalas efteråt, tillsammans med familj, släkt och vänner. Om du behöver en lokal att vara i, erbjuder församlingen olika alternativ som du kan låna. Tala om att du är intresserad av att hyra lokal  när du bokar dop.

Det händer ofta att konfirmander döps

Konfirmationen innebär att du bekräftar – säger ja tack – till ditt dop. Det förutsätter förstås att du är döpt, men det är ganska vanligt att unga människor som vill konfirmeras, inte blev döpta som barn. Då går det bra att döpas strax före konfirmationen. 

Dopljuset

Det stora dopljuset är en symbol för att vi inte går ensamma genom livet. Tänd det gärna på årsdagen av dopet. När det tagit slut får du ett nytt i kyrkan. Dopljuset är en symbol för att vi inte går ensamma genom livet.

Kyrkor och kapell:

Församlingshem som går att boka till dopkalas i samband med dop: