Foto: pixaby.com

Om oss

Välkommen till Kungsängen-Västra Ryds församling! En församling mitt i nutiden med rötter i historien.

Vår vision är en öppen församling med barn och unga i centrum, där allt som sker grundas i ett barn- och ungdomsperspektiv. Vi vill att församlingen ska vara en plats där människor av alla slag möts för att dela, tro, hopp och gemenskap.

Omvärld
Kungsängen-Västra Ryds församling ligger i Upplands-Bro kommun, i hjärtat av Mälardalen i en av regionens mest natursköna kommuner. I kommunen finns två tätorter, Kungsängen och Bro, Bro har en egen församling som heter Bro församling.

Vad vill vi? Vi utgår ifrån ett barn- och ungdomsperspektiv
Jesus lyfte fram barnen som förebild för människors tro. Som barn har vi ofta nära till samtal om frågor om liv och död, tro och hopp. Därför väljer vi att utgå från ett barn- och ungdomsperspektiv, där växande och lärande får ligga som grund för en församling med verksamhet för alla åldrar.

Svenska kyrkan i Kungsängen-Västra Ryd är en församling mitt i nutiden med rötter i historien. Här möts traditionell kyrklighet och den moderna nutidsmänniskan av idag, på en plats med stor inflyttning och demografisk bredd.

Ledord för församlingens verksamhet
Öppenhet Vi står för en öppenhet med låga trösklar och vi tar alla ansvar för ett tillåtande klimat.

Gemenskap Vi står för en gemenskap som är inkluderande och vi tar alla ansvar för att skapa en trygg miljö.

Evangelium Vi står för ett evangelium som genomsyras av Guds kärlek. Vi är alla skapade till Guds avbild och våra olikheter är en tillgång. Vi tar alla ansvar för att Guds gränslösa kärlek bryter igenom så att ingen känner sig ensam och utanför.

Vad är en församling? 

Församlingen som geografisk gemenskap
Församlingen är en gemenskap för medlemmar som är bosatta inom församlingens geografiska område. Det finns även ett antal icke-territoriella församlingar, till exempel Hovförsamlingen för anställda vid hovet.

Grunden i Svenska kyrkans organisation är församlingarna
Det finns drygt 1 300 lokala församlingar som tillsammans täcker hela landet. Församlingarna har självstyrelse men är samtidigt en del av ett stift och Svenska kyrkan som trossamfund. Kungsängen-Västra Ryds församling ingår i Uppsala stift.

Församlingens grundläggande uppgift är att:

  • fira gudstjänst
  • bedriva undervisning samt
  • utöva diakoni och mission 

Syftet är att människor ska leva i tro på Jesus Kristus och en kristen gemenskap.

Här kan du läsa mer om Svenska kyrkan på den nationella hemsidan