Diakoni - kyrkans omsorg

Det innebär "tjänst" eller "att tjäna" och det är omsorg om medmänniskan i livets olika skeden.

Diakoni

Diakoni är från början ett grekiskt ord som betyder ”tjänst” eller ”att tjäna” och innebär omsorg om medmänniskan i livets olika skeden.

Diakoni kan beskrivas som den kristna tron omsatt i praktisk handling. Diakoni är helt enkelt en del av att vara kyrka, den kärlek som predikas måste få en konsekvens i vardagen.

Diakoni kan också beskrivas som uppdraget till kyrkan, grundad i Kristi kärlek, att genom delaktighet, respekt och ömsesidig solidaritet möta varandra i utsatta livssituationer.

Vi arbetar för att vår församling har ett diakonalt förhållningssätt. Med detta menas att vi möter varandra med respekt och empati. Ett fint uttryck för detta är att mötas i ögonhöjd. Vi vill/önskar att det verkligen ska kännas att man blir sedd och lyssnad på, när man är i församlingens sammanhang.

Diakonen har ett särskilt uppdrag i församlingen. I vigningen till diakon avges löften om att uppsöka, hjälpa och stödja dem som är i kroppslig och själslig nöd.

Läs mer här om diakoni och vad det innebär på Svenska kyrkans nationella hemsida

Ibland kan vi behöva vi prata med någon. Du är välkommen att höra av dig!

Susanna Lillsjö

Kungsängen-Västra Ryds församling

Diakon

Mer om Susanna Lillsjö

Diakon med diplom från Silviahemmet (kunskap om kognitiv sjukdom, demens.). Kunskap om psykiatri och neuropsykiatri (NPF).

Ida Vik

Kungsängen-Västra Ryds församling

Diakon