Diakoni - kyrkans omsorg

Det innebär "tjänst" eller "att tjäna" och det är omsorg om medmänniskan i livets olika skeden. Här hittar du information om Samtal -någon att prata med. Leva-vidare-grupp, andakter på vård- och omsorgsboenden och födelsedagsfirande för äldre.

Diakoni

Diakoni är från början ett grekiskt ord som betyder ”tjänst” eller ”att tjäna” och innebär omsorg om medmänniskan i livets olika skeden.

Diakoni kan beskrivas som den kristna tron omsatt i praktisk handling. Diakoni är helt enkelt en del av att vara kyrka, den kärlek som predikas måste få en konsekvens i vardagen.

Diakoni kan också beskrivas som uppdraget till kyrkan, grundad i Kristi kärlek, att genom delaktighet, respekt och ömsesidig solidaritet möta varandra i utsatta livssituationer.

Vi arbetar för att vår församling har ett diakonalt förhållningssätt. Med detta menas att vi möter varandra med respekt och empati. Ett fint uttryck för detta är att mötas i ögonhöjd. Vi vill/önskar att det verkligen ska kännas att man blir sedd och lyssnad på, när man är i församlingens sammanhang.

Diakonen har ett särskilt uppdrag i församlingen. I vigningen till diakon avges löften om att uppsöka, hjälpa och stödja dem som är i kroppslig och själslig nöd.

Läs mer här om diakoni och vad det innebär på Svenska kyrkans nationella hemsida

Ibland kan vi behöva vi prata med någon. Du är välkommen att höra av dig!

Samtal - prata med någon

Ibland kan vi behöva prata med någon. Välkommen att höra av dig till till oss diakoner.

Leva-vidare-grupp

Start 6/10. Till dig som förlorat någon som stått dig nära erbjuder vi deltagande i Leva-vidare-grupp, det är en samtalsgrupp. Här har du möjlighet att dela tankar och erfarenheter med andra i liknande situation.

Någon håller i ett tårtfat med en grön prinsesstårta med rosa marsipanros på toppen.

Födelsedagsfirande och uppvaktning av äldre

Varje vår och höst uppmärksammar och bjuder församlingen in medlemmar som fyller 80, 85, 90, 95 och 100 år.

En äldre man med käpp sitter i kyrkbänken.

Andakter på vård- och omsorgsboenden

Vi besöker och har andakter tillsammans med de boende på Humana Lillsjö badväg, Attendo Hagtorp, Kungsgården och Dagcentralen i Kungsängen. Andakterna är en plats för gemenskap med musik, sång, samtal och fika. Anhöriga och personal är också välkomna. Präst och diakon finns också där för samtal.