Kvinna på bänk vid havet
Foto: Gustaf Hellsing /IKON

Sorgegrupp för vuxna

Du som förlorat en livskamrat är välkommen att vara med i en sorgegrupp. Där får du i enkel och kravlös gemenskap träffa andra i samma situation. Där finns utrymme för just din sorg och dina tankar.

I sorgegruppen delar man varandras tankar och känslor om det som känns svårt och tungt. Genom andras ord och erfarenheter kan man känna igen sig själv.

Kungälv-Ytterby församling bjuder in till grupper med jämna mellanrum.

Vill du veta mer, vänd dig till någon av diakonerna: