Arkiv

Här finns en lista på olika dokument som du kan ladda ner.

Kyrkogårdsförvaltningen

Dop, konfirmation, vigsel, begravning

Församlingsinstruktioner

Policydokument

Blanketter för dig som ska tjänstgöra i Kungälv-Ytterby församling