Foto: Ulf Hedengren

Grundskötsel av gravar

På våra kyrkogårdar kan man välja mellan att sköta sin rabatt själv eller betala för att vår personal sköter den.

När man väljer att betala för skötseln ingår grundskötsel, d.v.s. vårstädning av graven, gräsklippning eller rensning av ogräs i gruset på grusgrav.  

Åt dig som sköter din rabatt själv har vi tidigare utfört grundskötseln kostnadsfritt. Begravningsavgiften (som alla betalar via skattsedeln) får bara täcka kostnader i samband med begravning. Därför måste du fr.o.m. 2011 betala för att få detta utfört till en årskostnad. Läs mer om priser på skötsel via länken om gravservice nedan. Du kan naturligtvis även välja att utföra grundskötseln själv och se till att gravplatsen är prydlig.   

Om du har frågor om detta är du välkommen att kontakta oss på kumla.kyrkogarden@svenskakyrkan.se eller på tel. 019-58 93 50.

Klicka här för foldern om gravservice 2023