Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Kontakt

Svenska kyrkan i Kumla Besöksadress: Södra Kungsvägen 63, 69238 KUMLA Postadress: BOX 6, 69221 KUMLA Telefon:+46(19)589300 E-post till Svenska kyrkan i Kumla

Jourhavande präst

Kyrkan kan hjälpa dig. Akut samtals- och krisstöd.

Dop -en fest för livet

En människas födelse är naturligt kopplad till stor glädje och förundran inför det nya livets ankomst. I kyrkan uttrycks det på ett speciellt sätt i dopet.

När ett litet barn döps firar vi både att en ny medlem i familjen och släkten anlänt, samtidigt som vi välkomnar barnet i församlingen. I och med dopet förs barnet in i Guds familj och in i den världsvida kyrkan. Dopet i vår kyrkas ordning innebär också att man blir tillhörig Svenska kyrkan. I dopet får barnet ta del av det stora som Jesus visat oss trygghet, förlåtelse, mening med livet och hjälp att växa i kristen tro.

Varje månad är det flera dop i våra församlingar. Barndop är det vanligaste, men även vuxendop förekommer. Dopet sker i någon av våra kyrkor, antingen i söndagens gudstjänst eller vid en separat dopgudstjänst. Även om själva dopet är individuellt, kan det vara upp till tre barn som döps vid detta tillfälle. Särskilt fint är det när dopet sker i en familjegudstjänst då många barn är samlade.

Fadder
Föräldrarna ber ofta någon de vill ska spela en speciell roll i barnets liv att vara fadder. Det är något av ett hedersuppdrag. Ett annat namn på fadder är gudmor/gudfar. Att vara fadder innebär att man känner lite extra ansvar för sitt ”gudbarn”, det är en gåva att förvalta efter bästa förmåga. Enligt Svenska kyrkans kyrkoordning ska en fadder ”vara döpt och villig att dela barnets kristna uppfostran”. Men faddern behöver inte vara medlem i Svenska kyrkan. 

Läs mer om dop på Svenska kyrkans hemsida

Att boka dop

Vill du döpa ditt barn?
Ring pastorsexpeditionen på tfn 019-58 93 00 och hör efter vilka doptider som är lediga. Prästen tar sedan kontakt med er inför doptillfället.

För dig som är boende i församlingen är det gratis att låna våra församlingshem för dopkaffe. Vi lånar även ut dopklänningar.

Vill du låna en dopklänning?

Genom åren har Kumla församling och Ekeby församling mottagit gåvor från olika syföreningar i form av vackert handsydda dopklänningar.

I Kumla församling finns en klänning i linne, samt en i bomull med rosa eller blått band. Det finns även klänning att låna för dop i Ekeby kyrka.
 
Hör av dig till expeditionen om du är intresserad av att låna en klänning till ditt barns dop på tfn 019-58 93 00.