Dop

Funderar du på dop? Vad roligt! Här kan du boka ditt dop och få den information du behöver.

Om du är intresserad av dop i Hällabrottets kyrka ber vi dig kontakta Pastorsexpeditionen. Vi har i nuläget inga upplagda doptider i Hällabrottets kyrka men kom med ditt önskemål så hoppas vi att vi kan hitta en lösning.

Det går också bra att ringa till mejla oss så hjälper vi dig att hitta en doptid som passar er. Ring pastorsexpeditionen på 019-58 93 00 eller mejla till kumla.pastorat@svenskakyrkan.se 

Ifall ni önskar dela dopet tillsammans med ett annat dopsällskap på samma tid ber vi er att ringa pastorsexpeditionen så hjälper vi till att boka dopen på ett och samma tillfälle.

Varje barn är unikt, varje dop är unikt

Att välkomna ditt barn till familjen, vännerna och världen med ett dop är en betydelsefull handling, ett minne för livet. I dopgudstjänsten sätts barnet i centrum. Att döpa sitt barn är ett sätt att ta upp barnet i kyrkans större gemenskap. Det är samtidigt en unik handling för varje barn .

Dopet är gratis

Ett dop kostar ingenting. Det som kan kosta är det runtomkring, men även här försöker vi hjälpa. Dopklänning kan du låna gratis i kyrkan – vi har många fina att välja mellan. Att låna våra lokaler för mysig gemenskap efter dopet är gratis för dig som bor i pastoratet. Ett dop behöver inte vara ett dyrt och stort arrangemang, utan en härlig och minnesvärd samvaro med nära och kära. 

Våra kyrkor

Vi erbjuder doptider i Kumla kyrka, Ekeby kyrka, Hardemo kyrka, Hällabrottets kyrka och S:t Olofs kapell. Förhoppningsvis kan vi erbjuda dop i den kyrka som du önskar vid en tidpunkt som passar bra. Hittar du inga passande doptider i bokningskalendern hoppas vi att du hör av dig till så kan vi se om vi kan hitta en lösning. Notera att dop i S:t Olofs kapell endast är möjligt under sommarhalvåret. Kapellet är inte tillgängligt mellan 1/10-31/3.

Dopklänning

Dopklänning finns att låna i pastoratet.

Dopminne, dopljus och dopängel

I samband med dopet lämnar prästen över ett dopminne, en bekräftelse på att ditt barn nu är döpt i församlingen. På dopminnet står bland annat barnets namn, födelsedatum, dag för dopet och prästens namn. Med dopminnet kan ni varje år komma ihåg att fira dopdagen.
Dopljuset tänds i anslutning till dopet och överlämnas till föräldrarna eller en fadder. Dopljuset är en symbol för Guds ljus som besegrat mörkret.
Varje dopbarn får också en dopängel i glas, tillverkad av upplockade glasskärvor från Betlehem.

Faddrar

Ofta får barnen faddrar i samband med dopet. Att få vara fadder brukar någon släkting eller vän känna som ett viktigt hedersuppdrag. En fadders finaste uppgift är att vara förebedjare för barnet och stödja det på alla sätt.

Döpa nu eller senare i livet

Numera är det genom dopet som du tas upp som medlem i Svenska kyrkan och därmed den världsvida kristna gemenskapen. Alla nyfödda barn som har föräldrar som tillhör församlingen får en inbjudan om att låta döpa sitt barn. Även barn till föräldrar som inte tillhör Svenska kyrkan kan döpas. Men dopen kan också ske senare i livet. 
Om man som förälder vill vänta med dopet kan man meddela församlingen att deras barn ska tillhöra svenska kyrkan utan dop. Även som vuxen kan man tillhöra kyrkan utan dop.

Vuxendop

Det går utmärkt att döpas även som vuxen. Kanske funderar du på dop för egen del? Kanhända blev det inte av när du var liten. Kontakta pastorsexpeditionen så ska vi hjälpa dig. Ring 019-58 93 00 eller mejla till kumla.pastorat@svenskakyrkan.se  

Låna en dopklänning

Ingen dopklänning? Låna en kostnadsfritt av oss! Klicka här för att läsa och se vad vi har för klänningar att välja på.

Dopängel som gåva

Alla barn som döps i Kumla eller Ekeby församling får en liten dopängel i samband med sitt dop. En ängel med ursprung i Betlehem. En ängel som hänger i repsektive kyrka under året och påminner oss alla om det viktigaste vi har - våra barn.

Dopsajten

Svenska kyrkans nationella sida för vanliga frågor och svar om dop.

Gå till Dopsajten

Dopet

Svenska kyrkans broschyr om dopet

Läs brochyr om dopet