Babymassage

Spädbarnsmassage är kärleksfull beröring av huden, kroppens största sinnesorgan. Den ger dig och ditt barn en upplevelse av kontakt, kommunikation, glädje och innerlighet.

Spädbarnsmassage är en möjlighet för dig som förälder att fördjupa och utveckla samspelet med ditt barn. Spädbarnsmassage är ingen behandling utan kan bli en stund av avslappning och välbefinnande för er båda. Erfarenhetsmässigt har det dock visat sig att vissa delar av massagen kan ha terapeutiska effekter. Det gäller särskilt magmassagen, som om den utförs regelbundet och förebyggande kan lindra magknip och gasbesvär.

Fördelar för barnet
Spädbarnsmassagen innebär för barnet en stimulering för alla sinnen. Ni har ögonkontakt, doft och närhet, du kanske sjunger eller småpratar med barnet under massagen och beröringssinnet stimuleras av de fasta, välbekanta strykningarna av dina varma, mjuka händer. Allt detta får barnet att känna sig älskat och tryggt.
Ju mer kärlek, ömhet och beröring barnet får, desto bättre är förutsättningarna att de ska växa upp och utvecklas, både fysiskt och psykiskt. Den fysiska närheten mellan barn och föräldrar är viktig för barnets förmåga till närhet senare i livet.

Fördelar för föräldern
För dig som förälder innebär massagen att du själv slappnar av och kommer ditt barn nära på ett alldeles speciellt sätt. Du lär känna, förstå och besvara ditt barns kroppsspråk och signaler. Den kunskapen ger trygghet, säkerhet och självförtroende och har en gynnsam inverkan på relationen till barnet. Massagen stärker bandet mellan barn och förälder och hjälper dig att utveckla ditt eget sätt att beröra, lugna och trösta ditt barn.

Anmälan sker till expeditionen 019-58 93 00
Begränsat antal platser!

Babymassage

"Utan beröring blomstrar ingen relation"
Kumla församlingshem Tors 9.00 & 11.00 -
Begränsat antal platser. Anmälan på tfn vxl 019-58 93 00.  

OBS! Nu finns det även möjlighet att annmäla sig till Babymassage på måndagar 16.00-17.00 i Kumla församlingshem.

 

Åsa Oscarsson

Åsa Oscarsson

Svenska kyrkan i Kumla

Barn och ungdom - Förskollärare