Foto: Per Nestor

22/4-23 Helgsmålsbön från Församlingshuset

Nyhet Publicerad

Tredje söndagen i påsktiden "Den gode herden"

Välkommen till helgsmålsbön

från Församlingshuset i Kumla kyrkby inför tredje söndagen i påsktiden.

Temat är ”Den gode herden” och kollekten är en rikskollekt till EFS (Evangeliska fosterlandsstiftelsen) https://www.efs.nu/. Sätt in din gåva via swish 123 633 08 98 eller bankgiro 848-5252. Tack!

Medverkande: Per Alkstål - präst, Bengt Kyllinge – textläsning, Marianne Nestor – piano, Ulrika Larsson - piano och sång, Per Nestor – textläsning, sång, blockflöjt, foto och redigering, Kenneth Liljeholm - vaktmästare. 

Musik: Sv ps 558 Herren är min herde god (Text: A F Runstedt 1908/Musik: G Wennerberg 1869), He shall feed his flock like a shepherd ur Messias (G F Händel), Sv ps 472 Jag vill sjunga om min vän (Text: E Norberg 1971/Musik: J Ulich 1674), Se, jag skall själv ta mig an mina får (Text: Hes 34:11-16/Musik: J Leijon). Musiken är delvis inspelad vid tidigare tillfällen.

Klicka på länken för att komma till söndagens bibeltexter samt läsa mer om kyrkoåret: https://www.svenskakyrkan.se/kyrkoaret/bibeltexter

Länk till tidigare digitala gudstjänster: https://www.svenskakyrkan.se/kumla-tarna-kila/tankar-i-tiden---digitala-gudstjanster