Foto: Per Nestor

2/7-22 Helgsmålsbön från Kumla kyrka

Nyhet Publicerad Ändrad

Tredje sön e trefaldighet "Förlorad och återfunnen"

Helgsmålsbön från Kumla kyrka inför tredje söndagen efter trefaldighet.

Temat är "Förlorad och återfunnen" och kollekten är en rikskollekt till Act Svenska kyrkan. Sätt gärna in ett bidrag via swish 123 633 08 98 eller bankgiro 848-5252. Tack!

Musik: Sv ps 231 231 Oändlig nåd (Text: J Newton 1779, A Frostenson 1983/Musik: Amerikansk/1831), Sv ps 206 Herre, jag vill bida Herre, jag vill bida (Text: H Öberg 1935, 1936/Musik: O Lindberg 1937), Sommarpsalm (C D af Wirsén/W Åhlén)

Medverkande: Kumla-Tärnakören, Per Alkstål - präst, Anna-Carin Eriksson - textläsning, Ulrika Larsson - piano, Per Nestor - textläsning, foto och redigering, Kenneth Liljeholm - vaktmästare.

Välkommen!

Klicka på länken för att komma till söndagens bibeltexter samt läsa mer om kyrkoåret: https://www.svenskakyrkan.se/kyrkoaret/bibeltexter

Länk till gudstjänsten: https://www.svenskakyrkan.se/kumla-tarna-kila/nyheter/2/7-22-helgsmalsbon-fran-kumla-kyrka

Länk till tidigare digitala gudstjänster: https://www.svenskakyrkan.se/kumla-tarna-kila/tankar-i-tiden---digitala-gudstjanster

Foto: Per Nestor