Foto: Per Nestor

12/8-23 Helgsmålsbön från Tärna kyrka

Nyhet Publicerad Ändrad

Tionde söndagen efter trefaldighet "Nådens gåvor"

Välkommen till helgsmålsbön från Tärna kyrka inför tionde söndagen efter trefaldighet

Temat är ”Nådens gåvor” och kollekten är en stiftskollekt till Västerås stifts insamling för nödbistånd 50 % (DK §117/22 Västerås stifts fond för nödbistånd), Kyrkans SOS 50 %. Sätt in din gåva via swish 123 633 08 98 eller bankgiro 848-5252. Tack!

Medverkande

Per Alkstål - präst, Ulrika Larsson – piano, Marianne Lindqvist Nestor – tvärflöjt och alttvärflöjt, Per Nestor – piano, textläsning, foto och redigering, Karin Hedvall - vaktmästare. 

Musik

81 Herre, samla oss nu alla (Text: L Sandell 1872/Musik: W B Bradbury 1861), Lågorna är många (Sv ps 61/Text: A Frostenson 1972, 1986/Musik: Olle Widestrand 1974), 402 Hör, Gud ännu sin nåd dig bjuder (Text: F M Franzén 1814, B G Hallqvist 1983/Musik: Hamburg 1690).

Länkar

Klicka på länken för att komma till söndagens bibeltexter samt läsa mer om kyrkoåret: https://www.svenskakyrkan.se/kyrkoaret/bibeltexter

Länk till tidigare digitala gudstjänster: https://www.svenskakyrkan.se/kumla-tarna-kila/tankar-i-tiden---digitala-gudstjanster