Foto: Per Nestor

11/2-23 Helgsmålsbön från Tärna kyrkas sakristia

Nyhet Publicerad

Sexagesima "Det levande ordet"

Helgsmålsbön från Tärna kyrkas sakristia inför Sexagesima.

Temat är "Det levande ordet" och kollekten är en stiftskollekt till Vänstiftsarbetet med Lebombo stift i Mocambique 50% och Karagwe stift i Tanzania 50%. Sätt gärna in ett bidrag via swish 123 633 08 98 eller bankgiro 848-5252. Tack!

Medverkande: Per Alkstål – präst, Bengt Kyllinge – sång, Ulrika Larsson – sång och piano, Marianne Nestor – flöjt, Per Nestor – textläsning, orgel, foto och redigering, Karin Hedvall - vaktmästare.

Musik: Sv ps 161 Helige Ande, låt nu ske (Text: P Nilsson 1934/Musik: M Vulpius 1609), Siciliano (Ch W Gluck), 34:1-4 Vänligt över jorden glänser (Text: J O Wallin 1818, B G Hallqvist 1979/Musik: troligen svensk 1694/95). Musiken är inspelad vid tidigare tillfällen.

Välkommen!

Klicka på länken för att komma till söndagens bibeltexter samt läsa mer om kyrkoåret: https://www.svenskakyrkan.se/kyrkoaret/bibeltexter

Länk till tidigare digitala gudstjänster: https://www.svenskakyrkan.se/kumla-tarna-kila/tankar-i-tiden---digitala-gudstjanster