Foto: Per Nestor

10/12-22 Helgsmålsbön från Kila prästgård

Nyhet Publicerad Ändrad

Tredje söndagen i advent "Bana väg för Herren"

Texten uppdateras.

Helgsmålsbön från Kila prästgård inför tredje söndagen i advent.

Temat är "Bana väg för Herren" och kollekten är en rikskollekt till Svenska Kyrkans Unga. Sätt gärna in ett bidrag via swish 123 633 08 98 eller bankgiro 848-5252. Tack!

Medverkande: Per Alkstål - präst, Ulrika Larsson – textläsning, sång och piano, Marianne Nestor – piano, Per Nestor – textläsning, foto och redigering, Helena Rilbacke - vaktmästare.

Musik: Sv ps 103 Bereden väg för Herran (Text: Frans Michael Franzén 1812, 1817/Musik: Svensk variant av tysk folkmelodi 1693), Sv ps 34 Vänligt över jorden glänser (Text: J O Wallin 1818, B G Hallqvist 1979/Musik: troligen svensk 1694/95) Nu väntar hela jorden - inspelad 2020 (Bo Setterlind/Gunnar Hahn).

Välkommen!

Klicka på länken för att komma till söndagens bibeltexter samt läsa mer om kyrkoåret: https://www.svenskakyrkan.se/kyrkoaret/bibeltexter

Länk till tidigare digitala gudstjänster: https://www.svenskakyrkan.se/kumla-tarna-kila/tankar-i-tiden---digitala-gudstjanster