Konfirmation Viken 2024/2025

Terminsläsning eller sommarläsning - det är frågan!

Vintergruppen

Med början i oktober träffas vi på torsdagar efter skolans slut i Kyrkstugan. Först fikar vi och sedan tar vi itu med dagens tema och samtal. Varje träff varar ca 1 ½ timma.
Vi möts också till 10 gudstjänster under höst och vår. Vi håller lov när skolan har lov.  Under våren erbjuder vi en aktivitetshelg eller ett helgläger.

Inskrivning den 13 oktober 2024.
Konfirmationen äger rum den 11 maj 2025.
Ledare: Eva Gullmo, Annika E Olshov

För information, kontakt: Observera att anmälan görs på länken nedan.
Diakon Annika E Olshov 070-260 82 99
annika.erlandsson.olshov@svenskakyrkan.se

Präst Eva Gullmo - 070 - 389 71 66
eva.gullmo@svenskakyrkan.se

Anmälan öppnar här på hemsidan den 24 april 2024 kl 12.00. 

Sommargruppen

Begränsat antal platser 

Konfirmationsundervisningen äger i huvudsak rum på sommaren när
skolan slutar och pågår i tre veckor. Under sommaren erbjuder vi några lägerdygn. Vi träffas också några få gånger under terminerna. Vi möts också till 10 gudstjänster under höst och vår.

Inskrivning den 13 oktober 2024. Läsningen startar den 16 juni 2025.
Konfirmationen äger rum den 6 juli 2025.

Ledare: Annika E Olshov, Eva Gullmo, Helena Morath och ungdomar från tidigare år.

För information, kontakt: Observera att anmälan görs på länken nedan.
Diakon Annika E Olshov 070-260 82 99
annika.erlandsson.olshov@svenskakyrkan.se
Präst Eva Gullmo - 070 - 389 71 66
eva.gullmo@svenskakyrkan.se

Anmälan öppnar här på hemsidan den 24 april 2024 kl 12.00.