Konfirmation Viken

Terminsläsning eller sommarläsning - det är frågan!

Vintergruppen

Med början i oktober träffas vi på torsdagar efter skolans slut i Kyrkstugan. Först fikar vi och sedan tar vi itu med dagens tema och samtal. Varje träff varar ca 1 ½ timma.
Vi möts också till 10 gudstjänster under höst och vår. Vi håller lov när skolan har lov.  Under våren erbjuder vi en aktivitetshelg eller ett helgläger.

Inskrivning den 8 oktober.
Konfirmationen äger rum den 5 maj 2024.
Ledare: Eva Gullmo, Annika E Olshov

För information, kontakt: Observera att anmälan görs på länken nedan.
Diakon Annika E Olshov 070-260 82 99
annika.erlandsson.olshov@svenskakyrkan.se
Präst Eva Gullmo - 070 - 389 71 66
eva.gullmo@svenskakyrkan.se

Anmäl här

Sommargruppen

Begränsat antal platser 

Konfirmationsundervisningen äger i huvudsak rum på sommaren när
skolan slutar och pågår i tre veckor. Under sommaren erbjuder vi några lägerdygn. Vi träffas också några få gånger under terminerna. Vi möts också till 10 gudstjänster under höst och vår.

Inskrivning den 8 oktober. Läsningen starter den 17 juni.
Konfirmationen äger rum den 7 juli 2023.

Ledare: Annika E Olshov, Eva Gullmo, Helena Morath och ungdomar från tidigare år.

För information, kontakt: Observera att anmälan görs på länken nedan.
Diakon Annika E Olshov 070-260 82 99
annika.erlandsson.olshov@svenskakyrkan.se
Präst Eva Gullmo - 070 - 389 71 66
eva.gullmo@svenskakyrkan.se

Anmäl här